Szukaj

Personalizacja wyglądu portalu wideokonferencyjnego Pexip Infinity


Ogromną zaletą platformy Pexip Infinity jest możliwość bezpłatnej personalizcji praktycznie każdego elementu rozwiązania, z którym ma kontakt użytkownik. Personalizacja obejmuje możliwośc aminay następujących elementów:

- kolorów

- logo

- układu ekranu

- tekstu

- tła

- zapowiedzi głosowych

Poniższy film przedstawia prosty proces personalizacji portalu webowego poprzez który łączymu się do konferencji bezpośrednio z przeglądarki internetowej:


Więcej informacji: tutaj