Szukaj

Pexip Fusion - nowy poziom integracji z Lync i Skype for Business


Pexip wprowadza na rynek technologię Fusion przenoszącą integerację tradycyjnych systemów wideokonferencyjnych z rozwiązaniem Microsoft Lync i Skype for Business na zupełnie nowy poziom.


Trzy podstawowe elementy technologii Pexip Fusion to:

- Dwukierunkowe przesyłanie strumieni wideo wszystkich uczestników pomiędzy tradycyjną wideokonferencją a konferencją Lync/Skype for Business (na mostku AV-MCU), co pozwala na kontakt wzrokowy z wszystkimi uczestnikami spotkania a nie tylko z osobą zabierającą w danej chwili głos

- Możliwość błyskawicznego połączenia tradycyjnej wielostronnej wideokonferecnji z konferencją Lync/Skype for Business (na mostku AV-MCU) w taki sam sposób jak dodajemy kolejnego uczestnika do spotkania Lync/Skype for Business, co zapewnia użytkownikom obu technologii udział w tym samym spotkaniu przy zachowaniu najwyższej jakości

- Obsługa strumienia wideo w protokole H.264 Simulcast w połaczeniach pomiędzy tradycyjnymi wideokonferecnjami a konferencją Lync/Skype for Business (na mostku AV-MCU), co w ogromnym stopniu zwiększa jakość odbieranego obrazu przez wszystkich uczestników spotkania.

Więcej informacji tutaj


#pexip