Szukaj

Pexip Fusion dla Skype for Business w akcji


Dzięki technologii Pexip Fusion spotkania z udziałem aplikacji Skype for Business i tradycyjnych terminali wideokonferencyjnych stają się bardzo proste i intuicyjne dla użytkowników korzystających z tych obu, z założenia niekompatybilnych, rozwiązań.

Poniższy klip wideo pokazuje jak:

  • dołączyć do konferencji Skype for Business z tradycyjnego terminala wideokonferencyjnego bezpośrednio z zaproszenia wyświetlonego na interefejsie terminala

  • dołączyć do konferencji Skype for Business z tradycyjnego terminala wideokonferencyjnego poprzez wirtualną recepcję

  • dodać do już trwającej konferencji z poziomu aplikacji Skype for Business uczestnika korzystającego z tradycyjnego terminala wideokonferencyjnego


#pexip