Szukaj

Nowe aplikacje Pexip Connect dla Windows, OSx i Linux


Co nowego w Pexip Connect Desktop 2.1 dla Windows, OSx i Linux? • Możliwość wydzielenia prezentacji (wysyłanej i odbieranej) do osobnego okna • Okno kontaktów, ustawień i wybierania połączeń dostępne także w trakcie połączenia • Możliwość wybrania nowego połączenia w trakcie trwającego (aktualne połączenie zostanie rozłączone) • Wybór trybu dołączenia do konferencji: tylko chat tekstowy, audio i chat tekstowy lub wideo, audio i chat tekstowy • Historia uczestników dołączanych wcześniej do konferencji

Pobierz Pexip Connect Desktop >> Jak używać aplikacji na Windows, OSx i Linux >>

Wydzielanie prezentacji do osobnego okna:


Kliknij


aby wydzielić prezentację do osobnego okna.

Możesz wtedy wyświetlić uczestników spotkania w trybie pełnoekranowym na pierszym monitorze a prezentację na drugim.


Kliknij


aby prezentacja wróciła do głównega okna.

#pexip