top of page

Ważna nowa wersja aplikacji Zoom Meetings (v. 4.6.10)

Zoom właśnie udostępnił najnowszą wersję aplikacji Zoom Meetings na wszystkie platformy. Wersja 4.6.10 zawiera ważne zmiany w obszarze bezpieczeństwa, które są szczególnie przydatne dla mniejszych firm i indywidualnych użytkowników niekorzystających ze wsparcia działu IT, czy partnerów handlowych Zoom.

 

Co nowego w wersji Zoom Meetings 4.6.10?

1. Usunięcie numeru spotkania (Meeting ID) z górnego paska okna aplikacji

Ta zmiana zmniejsza ryzyko nieuprawnionego udostępnienia numer spotkania (Meeting ID), gdyż nie będzie on widoczny na ekranie podczas spotkania oraz na zdjęciach ekranu.


2. Usunięcie przycisku zapraszania dodatkowych uczestników (Invite) z głównego menu na dole ekranu i pozostawienie go tylko na dole sekcji z listą uczestników (Participants)

Ta modyfikacja świadomie utrudnia dostęp do zapraszania dodatkowych uczestników do już trwającego spotkania, dzięki czemu takie działanie będzie możliwe tylko dla bardziej doświadczonych użytkowników aplikacji Zoom Meetings. Tym sposobem zmniejszy się ryzyko nieprzemyślanego udostępniania linku do spotkania osobom, które nie powinny pojawić się na danym spotkaniu.


3. Wprowadzenie do głównego menu nowej ikony "Security" z wszystkimi ważnymi ustawieniami dotyczącymi bezpieczeństwa.Ikona Security jest widoczna tylko w widoku gospodarza spotkania (host'a), a po kliknięciu na nią pojawia się menu z wszystkimi najważniejszymi ustawieniami dotyczącymi bezpieczeństwa:

1. Lock Meeting - zamknięcie spotkania (nowi uczestnicy nie będą mogli dołączyć)

2. Enable Waiting Room - włączenie poczekalni (uczestnicy dołączający do spotkania trafią do poczekalni i gospodarz będzie mógł następnie dopuścić do spotkania wybrane osoby lub wszystkich oczekujących)

3. Allow participants to - włączenie lub wyłączenie następujących funkcji dla uczestników:

  • Share Screen - udostępnianie prezentacji

  • Chat - przesyłanie wiadomości tekstowych

  • Rename Themselves - możliwość zmiany wyświetlanej nazwy uczestnika

4. Remove Participant... - pozycja to pojawia się po dołączeni do naszego spotkania pierwszego uczestnika, wybranie jej otwiera nowe okno z listą uczestników spotkania i opcją szybkiego usunięcia ich poprzez jedno kliknięcie na przycisk Remove przy nazwie uczestnika

 

Użytkownicy będą automatycznie i do skutku informowani o aktualizacji aplikacji Zoom Meetings do wersji 4.6.10, gdyż zawiera ona bardzo ważne modyfikacje ustawień bezpieczeństwa i z tego względu nie jest traktowana jako opcjonalna.

Comments


Archiwum
Szukaj po tagach
Obserwuj nas
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
  • LinkedIn App Ikona
bottom of page