top of page

Zoom Meetings 5.4.7 - dużo nowości

W dniach 20-21 grudnia 2020 Zoom wprowadził sporo nowości zarówno w aplikacjach na wszystkie systemy operacyjne, jak i w samej platformie wideokonferencyjnej.

 

Co nowego w wersji Zoom Meetings 5.4.7?

1. Bezpieczeństwo.

Użytkownicy na kontach Zoom Pro i Business z ilością płatnych licencji poniżej 100 muszą obecnie wybrać jedną z 3 opcji zabezpieczenia spotkania:

 • “Only authenticated users can join meetings” czyli tylko osoby zalogowane do Zoom mogą dołączyć do spotkań

 • kod do spotkania (passcode)

 • poczekalnia (Waiting Room)

Wcześniej obowiązkowa była jedna z dwóch ostatnich opcji. Jeśli żadne z powyższych ustawień nie zostanie skonfigurowane przez użytkownika to zostanie automatycznie włączona poczekalnia (Waiting Room).

2. Udostępnianie chmurowych nagrań spotkań.

Od tej chwili:

 • administratorzy mogą zablokować udostępnianie linków do chmurowych nagrań

 • administratorzy mogą włączyć prezentowanie wyników ankiet w nagraniach

 • raporty zawierają informacje o ilości odtworzeń/pobrań nagrania oraz datę ostatniego odtworzenia/pobrania


3. Klient webowy (połączenie do spotkania Zoom z przeglądarki) - nowe funkcje.

 • Host i Co-Host mogą uruchamiać i edytować ankiety (polls) z poziomu przeglądarki

 • możliwość zmiany układu ekranu pomiędzy Active Speaker i Gallery View

 • wyświetlanie na żywo transkrypcji (live transcription), dotyczy tylko języka angielskiego

 • możliwość zawieszenia przez Hosta wszelkiej aktywności uczestników (Suspend participant activity)

 • Host i Co-Host mogą obecnie zaprosić dodatkowych uczestników z książki adresowej także jeśli są połączeni z przeglądarki a nie z aplikacji Zoom

 • uczestnicy mogą przejąć rolę Hosta poprzez podanie Host Key


4. Nowe funkcje podczas spotkań i webinarów.

 • wszystkie niewerbalne reakcje wraz z podniesieniem ręki (Raise Hand) zostały zgrupowane w menu pod ikoną Reactions

 • możliwość podnoszenia ręki przez Hosta i Co-Hosta

 • możliwość pobrania przez Hosta raportu z ankiet (polls) już w trakcie spotkania lub webinara (wcześniej rapport był dostępny dopiero po zakończeniu spotkania/webinara)

 

Comentários


Archiwum
Szukaj po tagach
Obserwuj nas
 • Facebook Basic Square
 • Instagram
 • Twitter Basic Square
 • LinkedIn App Ikona
bottom of page