top of page

Zoom Meetings 5.0 - kolejne nowości dotyczące bezpieczeństwa (wersja 5.0)

Zoom ciężko pracuje nad zwiększeniem bezpieczeństwa wideokonferencji i webinariów prowadzonych przez aplikację Zoom Meetings, czego efektem jest ogłoszenie w zeszłym tygodniu nowej głównej wersji aplikacji Zoom Meetings. Przechodzimy z numeracji 4.x na 5.x, co sugeruje, że zmiany są dość gruntowne. Dostępność aplikacji Zoom Meetings 5.0 jest planowana na poniedziałek 27 kwietnia 2020.

 

Szyfrowanie AES 256-Bit GCM.

Najważniejsza zmiana to wprowadzenie szyfrowania komunikacji w standardzie AES z kluczem 256 bitów w trybie GCM ( Galois/Counter mode), co zapewnia dużo wyższe bezpieczeństwo przesyłanych danych niż wcześniejsze wersje szyfrowania. Jeśli ktoś chciałby zgłębić tajniki trybu GCM to można zacząć tutaj.

 

Nowe funkcje podczas spotkań - Zoom Meetings.

Report a user during a meeting - gospodarz spotkania (Host) będzie mógł zaraportować do Zoom uczestnika, który pojawił się nieuprawniony w spotkaniu i naruszył prywatność lub ogólne przyjęte zasady. Opcja o nazwie Report pojawi się w dodanym niedawno menu Security widocznym dla gospodarza spotkania (Host'a). Po kliknięciu na nią i wskazaniu uczestnika zostanie wygenerowany odpowiedni rapport do zespołu zajmującego się w Zoom bezpieczeństwem, który przeprowadzi analizę naruszenia i w razie potrzeby zablokuje danemu użytkownikowi dostęp do platformy Zoom.

Obowiązkowe wyznaczenie nowego gospodarza (Host'a) przed opuszczeniem spotkania - gospodarz spotkania (Host) nie będzie mógł od tej wersji opuścić spotkania, jeśli wcześniej nie przeniesie uprawnień gospodarza (Host'a) na innego uczestnika. Dzięki temu w spotkaniu będzie zawsze obecna osoba, która ma dostęp do ustawień zapewniających bezpieczeństwo spotkania.

Show the connected data center - uczestnicy będą mogli zweryfikować do jakiego centrum przetwarzania danych są połączeni podczas danego spotkania. Informacja ta będzie dostępna poprzez kliknięcie na ikonę info (i) w górnym lewym rogu ekranu. Jest to rozszerzenie wprowadzonej niedawno opcji, która pozwala administratorom płatnych kont Zoom na ograniczenie lokalizacji data center poprzez które przechodzą dane podczas spotkań.

Select data center regions when scheduling a meeting - od wersji 5.0 użytkownicy będą mogli zdecydować przy planowaniu spotkania przez które regionalne centrum przetwarzania danych będzie przechodziła komunikacji podczas danego spotkania.

 

Nowości podczas komunikacji tekstowej - Zoom Chat.

Indication of an external user in Chat - użytkownicy spoza danej organizacji będą miały wyraźne oznaczenie External na liście kontaktów w zakładce Chat. Etykieta External będzie się pojawiała w oknie chatu tekstowego prowadzonego z jedną osobą (nie dotyczy chat'ów grupowych), po najechaniu na zdjęcie profilowe danej osoby oraz na liście uczestników chat'u grupowego.Comments


Archiwum
Szukaj po tagach
Obserwuj nas
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
  • LinkedIn App Ikona
bottom of page