top of page

Zoom - przywracanie domyślnego wirtualnego tła po każdym spotkaniu.

Od wersji aplikacji Zoom Meetings 5.9.3 (udostępniona w dniu 25.01.2022) możliwe jest automatyczne przywracanie domyślnego wirtualnego tła po zakończeniu każdego spotkania. Opcja ta pozwala uniknąć niemiłych sytuacji spowodowanych dołączeniem do spotkania z nieodpowiednim tłem wybranym podczas wcześniejszego spotkania.

 

Opcja "Reset virtual backgrounds to default for users after each meeting" (na razie widoczna w jęz. ang. na portalu usługi Zoom nawet po wyborze jeż. polskiego) jest dostępna na portalu zoom.us dla administratorów konta Zoom. Ustawienie może być wprowadzone na dla wszystkich użytkowników lub dla wybranych grup użytkowników. Nie ma możliwości włączenia tej opcji dla pojedynczych użytkowników, ale można to obejść poprzez utworzenie grupy użytkowników składającej się tylko z jednego użytkownika.

 

Funkcja ta wymaga jednoczesnego włączenia opcji "Wymagaj od użytkowników, aby zawsze używali wirtualnego tła". Po włączeniu tej opcji będzie możliwy wybór domyślnego tła. Jeśli administrator nie wymusi, aby użytkownicy używali zawsze wirtualnego tła, a włączymy tylko opcję automatycznego przywracania domyślnego tła po każdym spotkaniu to system będzie po każdym spotkaniu zmieniał wirtualne tło na rozmycie (zamazanie) tła. W wielu wypadkach zmiana na rozmyte tło może być dobrym rozwiązaniem.

Użytkownik może zmienić swoje tło na potrzebę danego spotkania zarówno bezpośrednio przy każdym spotkaniem, jak i już w trakcie połączenia .

 

Poniższy film pokazuje jak administrator konta Zoom może skonfigurować opcję automatycznego przywracania domyślnego wirtualnego tła po zakończeniu każdego spotkania (Reset virtual backgrounds to default for users after each meeting):

 

Comments


Archiwum
Szukaj po tagach
Obserwuj nas
  • Facebook Basic Square
  • Instagram
  • Twitter Basic Square
  • LinkedIn App Ikona
bottom of page