top of page

Zoom 5.5 – lista nowości wprowadzonych w lutym 2021

W pierwszych dniach lutego 2021 Zoom wprowadził sporo nowości w aplikacjach na wszystkie systemy operacyjne.

 

Zmiany w dotychczasowych funkcjach

 • Zmiana lokalizacji i rozszerzenie funkcjonalności zmiany widoku dla uczestników webinarów

Przycisk umożliwiający zmianę układu ekranu dla uczestników webinarów Zoom został przesunięty z okna z listą uczestników do menu View Options znajdującego się w górnym prawym rogu ekranu (widoczny dla host’a i co-host’ów webinara). Układy ekranu, jakie możemy wybrać dla odbiorców webinara, czyli Follow Host’s View, Speaker, Gallery i Standard (prezentacja z małymi okienkami prezenterów) teraz zawierają także opcje Side-by-side: Speaker i Side-by-Side: Gallery podczas wysyłania prezentacji. Dostępna jest teraz także customizacja obrazu Gallery, co pozwala na manualne wybranie lokalizacji okienek poszczególnych prezenterów (panelists) na układzie ekranu wysyłanym do uczestników webinara. Od tej wersji uczestnicy webinarów Zoom nie mogą samodzielnie zmieniać układu swojego ekranu. Układy ekranu (video layout) mogą być zmieniane wyłącznie przez gospodarza (host) i współgospodarzy (co-host) webinarów.

 • Modyfikacja funkcji alternatywnego gospodarza (alternative host)

Od obecnej wersji aplikacji Zoom Meetings jeśli oryginalny gospodarz (organizator spotkania lub webinara) dołączy do spotkania lub webinara Zoom później niż alternatywny gospodarz to oryginalny gospodarz automatycznie przejmie role gospodarza (host’a). Dodatkowo automatycznie zmieni się rola dotychczasowego alternatywnego gospodarza (alternative host). Jeśli w spotkaniu włączona jest funkcja współgospodarza (co-host) to rola dotychczasowego alternatywnego gospodarza zostanie zmieniona na współgospodarza. Natomiast jeśli funkcja współgospodarza jest wyłączona to dotychczasowy alternatywny gospodarz stanie się zwykłym uczestnikiem.

 

Nowe funkcjonalności


Ogólne funkcje

 • Blokowanie lub dopuszczanie uczestników z wybranych krajów/regionów

Funkcja ta była do tej pory dostępna tylko przy planowaniu spotkań z poziomu portalu użytkownika (zoom.us). Od tej chwili jest ona dostępna także w aplikacji Zoom Meetings. Podczas planowania nowego spotkania z aplikacji Zoom Meetings ta opcja znajduje się w sekcji Advanced Options z opisem “Approve or deny entry to users from certain regions and countries”. Organizator spotkania (host) może wybrać z listy kraje/regiony (na podstawie adresów IP), z których uczestnicy zostaną dopuszczeni do spotkania (white list) lub z których zostaną zablokowani (black list).

 • Synchronizacja listy kontaktów w folderach

Jeśli użytkownik ma włączoną synchronizację kontaktów z zewnętrzną listą kontaktów (np. Outlook, Exchange, Google) i te kontakty są rozmieszczone w folderach to ta hierarchia folderów zostanie zsynchronizowana z listą kontaktów w aplikacji Zoom Meetings (zakładka Contacts).

 • Obrót obrazu z kamery

W aplikacji Zoom Meetings dla Apple macOS jest teraz możliwe obracanie obrazu z kamery. Obrót może być skonfigurowany w krokach co 90°, czyli o 90°, 180° i 270°. W aplikacji dla Windows ta funkcja jest dostępna już od wcześniejszych wersji.

 

Funkcje w spotkaniach i webinarach

 • Bezpośrednie udostępnianie plików wideo

W zakładce Advanced okna udostępniania prezentacji (Share Screen) została dodana opcja Video, która pozwala na wybranie z dysku pliku wideo, który zostanie otwarty i odtworzony bezpośrednio przez aplikację Zoom Meetings jako prezentacja podczas spotkania lub webinara. Osoba prezentująca w ten sposób plik wideo będzie miała dostęp na ekranie do typowych narzędzi odtwarzacza wideo jak start, pauza, regulacja głośności, tryb pełnoekranowy czy informacji o czasie trwania filmu. Wspierane format plików wideo to MP4 i MOV a maksymalna rozdzielczość to 1080p.

 • Rozmyte tło

Możliwość wyboru rozmycia rzeczywistego tła w ramach opcji wirtualnego tła.

 • Udostępnianie dźwięku mono i stereo

Wybierając opcję udostępniania prezentacji razem z dźwiękiem użytkownik ma możliwość wyboru dźwięku mono lub stereo.

 

Funkcje chatu tekstowego

 • Powrót do poprzedniej konwersacji

Została dodana możliwość szybkiego powrotu do poprzedniej konwersacji oraz następnie do późniejszej konwersacji. Funkcja ta pozwala przełączyć się na inną konwersację w chwili pojawienia się w niej nowej wiadomości i następnie szybko powrócić wcześniejszej konwersacji bez konieczności wyszukiwania jej na liście.

 • Prośba o akceptację kontaktu bezpośrednio z okna chatu

Podczas dodawania nowych kontaktów do chatu grupowego aplikacja automatycznie wyśle prośbę o akceptację nowego kontaktu, jeśli dany adres email nie znajduje się jeszcze na liście kontaktów. Po akceptacji zaproszenia przez nowy kontakt zostanie on automatycznie dodany do danego chatu grupowego.

 

Comments


Archiwum
Szukaj po tagach
Obserwuj nas
 • Facebook Basic Square
 • Instagram
 • Twitter Basic Square
 • LinkedIn App Ikona
bottom of page